Villa Lanten ystävät ry

Yhdistyksemme tukee Villa Lantessa toimivan Suomen Rooman-instituutin toimintaa. 40. toimintavuotemme on menossa.

Tuemme ja teemme tunnetuksi instituutissa harjoitettavaa tieteellistä tutkimusta ja kurssitoimintaa sekä edistämme jäsentemme antiikin ja Italian kulttuurien harrastusta. Yhdistys järjestää jäsenilleen matkoja, esitelmiä, juhlia ja näyttelykierroksia, joista tiedotetaan jäsenkirjein. Jäsen saa myös ROMA-vuosikirjan.

Tervetuloa jäseneksemme!