Suomen Rooman-instituutti


Suomen Rooman-instituutti, Institutum Romanum Finlandiae, on vanhin Suomen ulkomailla toimivista neljästä tiedeinstituutista. Rooman Janiculum-kukkulalla sijaitsevassa renessanssihuvila Villa Lantessa toimiva instituutti perustettiin vuonna 1954 taidemesenaatti Amos Andersonin aloitteesta. Sen tavoitteena on sääntöjensä mukaisesti saattaa Suomen tiede- ja kulttuurielämä yhteyteen antiikin perinnön kanssa.

Tänä päivänä Suomen Rooman instituutti palvelee historian, arkeologian, klassillisen filologian, taidehistorian ja italian kielen ja kulttuurintutkimuksen opiskelijoita ja tutkijoita, taiteilijoita sekä arkkitehtejä. Instituutissa järjestetään aktiivisesti tieteellisiä kursseja, luentoja ja seminaareja sekä konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia. Suomen Rooman-instituutti toimii renessanssihuvila Villa Lantessa, joka on eräs parhaiten säilyneitä renessanssihuviloita Roomassa, ja siksi Italian nk. kansallismonumenttina (monumento nazionale) rakennussuojelun alainen.


Uutisia:

FT Ria Berg aloitti Suomen Rooman-instituutin johtajana 1.8.2021. Berg on Helsingin yliopiston klassillisen arkeologian dosentti ja tutkijana kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu erityisesti Pompejia, antiikin naisia ja roomalaista esineistöä (instrumentum domesticum) käsittelevistä tutkimuksistaan. Instituutin toiminta oli Bergille tuttua jo ennen johtajakautta, sillä hän on toiminut instituutin tieteellisenä assistenttina (2001-2005) ja lehtorina (2012-2016) kahdeksan vuoden ajan opettaen kursseja sekä osallistuen tieteelliseen toimintaan.Historiaa:

Huvilan rakennutti Medici-sukuisten paavien Leo X:n ja Clemens VII:n uskottu avustaja ja kuurian korkea virkamies Baldassarre Turini 1500-luvun alkupuolella. Huvilan suunnitteli mm. Raffaellon piiristä tunnettu arkkitehti ja maalari Giulio Romano ja sen koristeluun osallistuivat lisäksi samaan piiriin kuuluneet tunnetut renessanssitaiteilijat Giovanni da Udine, Polidoro da Caravaggio, Maturino ja Vincenzo Tamagni.

Villa Lanten arkkitehtuurista ja maalauskoristelusta on tehnyt yksityiskohtaisen tutkimuksen instituutin johtajana sen restaurointia johtanut professori Henrik Lilius, Villa Lante al Gianicolo. L'architettura e la decorazione pittorica (Acta Instituti Romani Finlandiae X), Roma 1981.

Lyhyempiä suomenkielisiä esityksiä aiheesta sisältyy instituutissa myytäviin esitteisiin. Villa Lantea on korjattu Suomen Rooman-instituutin perustamisen yhteydessä 1950-54 ja useasti sen jälkeen, laajemmin vuosien 1972-76 aikana, jolloin mm. paljastettiin instituutin aikaa edeltävissä korjaustöissä peitetty renessanssiaikainen maalauskoristelu, ja viimeksi vuosien 1998-99 suoritetussa peruskorjauksessa, jossa myös instituutin puutarha-arkkitehtuuria on muutettu.

Tilat:

Vuodesta 1994 lähtien instituutin käytössä on ollut myös nk. Via Faldan asuntolahuoneisto lähinnä yli kolmen kuukauden mittaisia jaksoja varten Roomassa työskentelevien tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön. Kolmen huoneen soluasunto sijaitsee Monteverden kaupunginosassa noin puolentunnin kävelymatkan päässä Villa Lantesta.

Instituuttirakennuksessa Villa Lantessa on yleisötilaa yhteensä noin sadalle hengelle, kaksi kirjastoa ja toimistokäytössä olevia tiloja. Edustuskerroksen (piano nobile) näköalaparvekkeena kuuluisa loggia avautuu itään päin. Rakennuksen yläkerroksissa olevissa (yht. noin parinsadan neliön) asuintiloissa on vuokrattavissa tutkijahuoneita.

Tapahtumia:

Villa Lantessa järjestetään yleisölle luentotilaisuuksia ja konsertteja. Tarkempia tietoja näistä tilaisuuksista saa instituutin verkkosivuilta sekä Facebook-sivulta


Villa Lantea ja sen historiaa esitellään teoksessa:

TANCREDI CARUNCHIO - SIMO ÖRMÄ (ed.) VILLA LANTE AL GIANICOLO. STORIA DELLA FABBRICA E CRONACA DEGLI ABITATORI Palombi editore - Institutum Romanum Finlandiae 2005 ISBN 88-7621-511-5, 301 s., 213 kuvaa (osa värill.)

Kirjoittajat: Mika Kajava - Heikki Solin - Tancredi Carunchio - Henrik Lilius - Maria Teresa Cesaroni - Outi Merisalo - Simo Örmä - Rita Randolfi - Carla Benocci.

Kirja on tilattavissa instituutin sihteeriltä hintaan 60 € (+ toimituskulut)