ApurahatVilla Lanten Ystävät ry julistaa vuosittain haettavaksi yhden 4000 euron
suuruisen apurahan Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen.

Väitöskirjan aiheen tulee koskea arkeologiaa, historiaa, klassillista filologiaa, italialaista filologiaa tai taiteiden tutkimusta. Myös muiden alojen jatko-opiskelijat voivat hakea apurahaa, mikäli heidän tutkimusaiheensa on relevantti antiikin tai Italian tutkimuksen kannalta ja tutkimustyö edellyttää Roomassa työskentelyä. Apuraha
on tarkoitettu tukemaan mm. aineiston hankintaa.

Hakijan tulee tehdä vapaamuotoinen, yksisivuinen hakukirje, josta käy ilmi, miksi oleskelu Roomassa on olennaista
juuri tässä väitöskirjatyössä. Hakemuksen liitteenä tulee olla korkeintaan viisisivuinen tutkimussuunnitelma ja korkeintaan kolmisivuinen ansioluettelo sekä yksi suositus. Ansioluetteloon voidaan sisällyttää hakijan mahdolliset
julkaisut.

Hakemukset ja suositukset lähetetään sähköpostiosoitteeseen villalantenystavat@yahoo.com.

Tiedosto tulee nimetä hakijan sukunimen mukaan ja se tulee lähettää liitteineen yhtenä pdf-tiedostona. Villa Lanten Ystävät ry:n hallituksen puolesta apurahahakua koskeviin tiedusteluihin vastaa Samuli Simelius (samuli.simelius@helsinki.fi).

Villa Lanten Ystävät tukee stipendillä Suomen Rooman-instituutissa tehtävää tutkimusta yhteistyössä instituuttia ylläpitävän säätiön Institutum Romanum Finlandiae kanssa.


Aiempia stipendiaattejammeVuonna 2018 Villa Lanten Ystävät ry:n 4 000 euron väitöskirjantekijän stipendin sai FM Jyrki Nissi, jonka väitöskirja käsittelee kuolinhetkeä ja kuoleman ympärille luotua yhteisöllisyyttä 1400-luvun Euroopassa.

Vuonna 2017 Villa Lanten Ystävät ry:n stipendin sai antiikin sosiaalihistoriaan erikoistunut väitöskirjatutkija FM Roosa Kallunki, joka työskentelee Tampereen yliopistossa väitöskirjaprojektinsa ”Children in Roman Religion. Participation, Agency and Lived Religion” parissa.

Vuonna 2016 Villa Lanten Ystävät ry:n hallitus myönsi 4 000 euron väitöskirjantekijän stipendin FM Holger Kaasikille (University of St Andrews), jonka väitöskirjan aiheena on Regional Contacts in Italy from 1100 to 1500 – A Multidisciplinary Approach to Medieval Calendars.

Vuonna 2015 väitöskirjantekijän stipendit myönnettiin FM Laura Nissinille (Helsingin yliopisto), jonka väitöskirjan aiheena on Roman Sleep - Sleeping areas and sleeping arrangements in the Roman house ja FM Lauri Leinoselle (Tampereen yliopisto), jonka väitöskirjan aiheena on Norman Influence on the Ideology and Rhetoric of the Reform Papacy.

Vuonna 2014 väitöskirjantekijän stipendi Roomassa tehtävää tutkimusta varten myönnettiin FM Panu Hyppöselle (Oulun yliopisto). Hyppösen väitöskirjan aiheena on "Mittavirhettä vai virheellisiä mittauksia? Roomalainen tienrakentaminen ja Vitru­viuksen hodometri".

Vuonna 2013 stipendi myönnettiin FM Samuli Simeliukselle (Helsingin yliopisto). Simeliuksen väitöskirjan aiheena on "Pompejin peristyylipuutarhat sosioekonomisen edustamisen välineinä".

Vuonna 2012 stipendi myönnettiin FM Pia Mustoselle (Tampereen yliopisto). Mustosen tutkimusaiheena on "Keisariperheiden naisten uskonnollinen toiminta Julius-Claudiusten ja Flaviusten dynastioissa".

Vuonna 2011 stipendi myönnettiin FM Reima Välimäelle (Turun yliopisto), jonka tutkimusaiheena on "Myöhäiskeskiaikainen kerettiläisyyden inkvisitio ja celestiini-hengellisyys".

Vuonna 2010 stipendi myönnettiin FM Hanna-Leena Tikkaselle (Turun yliopisto), jonka tutkimusaiheena on "Suomen ja Italian suhteet 1940-1944".

Vuonna 2009 stipendi myönnettiin FM Juho Wilskmanille (Helsingin yliopisto), jonka tutkimusaiheena on "Egeanmeren sodankäynti 1203-1403".