Apurahat

Villa Lanten Ystävät ry julistaa kerran vuodessa haettavaksi yhden 4500 euron suuruisen apurahan Roomassa tehtävään väitöskirjatutkimukseen.

HAKUAIKA NYT KÄYNNISSÄ!

Väitöskirjan aiheen tulee liittyä arkeologiaan, historiaan, klassilliseen filologiaan, italialaiseen filologiaan tai taiteiden tutkimukseen. Myös muiden alojen väitöskirjatutkijat voivat hakea apurahaa, mikäli heidän tutkimusaiheensa on relevantti antiikin tai Italian tutkimuksen kannalta ja tutkimustyö edellyttää Roomassa työskentelyä. Apuraha on tarkoitettu tukemaan mm. aineiston hankintaa.

Hakijan tulee tehdä vapaamuotoinen, yksisivuinen hakukirje, josta käy ilmi, miksi työskentely Suomen Rooman-instituutissa on olennaista juuri tässä väitöskirjatyössä. Päätökset apurahasta tekee yhdistyksen hallitus, joten hakukirjeessä tutkimusaihe kannattaa selittää lyhyesti ja yleistajuisesti.

Hakemuksen liitteenä tulee olla korkeintaan viisisivuinen tutkimussuunnitelma ja korkeintaan kolmisivuinen ansioluettelo sekä yksi suositus. Ansioluetteloon voidaan sisällyttää hakijan mahdolliset julkaisut. Hakemukset ja suositukset lähetetään sähköisesti 19.11.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen villalantenystavat@yahoo.com.
Tiedosto tulee nimetä hakijan sukunimen mukaan ja se tulee lähettää liitteineen yhtenä pdf-tiedostona. Villa Lanten Ystävät ry:n hallituksen puolesta apurahahakua koskeviin tiedusteluihin vastaa Samuli Simelius (samuli.simelius@helsinki.fi).

Villa Lanten Ystävät tukee stipendillä Suomen Rooman-instituutissa tehtävää tutkimusta yhteistyössä instituuttia ylläpitävän säätiön Institutum Romanum Finlandiae kanssa.

Aiempia stipendiaattejamme

Villa Lanten Ystävät ry:n vuoden 2021 stipendi 4500 euroa päätettiin antaa FM Kirsi Vikmanille. Väitöskirjan työnimi on ”Synnin palkka? Arkielämä ja kirkollinen moraaliajattelu 1200- ja 1400-lukujen Euroopassa”

Vuonna 2019 Villa Lanten Ystävät ry myönsi juhlavuoden kunniaksi hieman suuremman 5 000 euron stipendin. Sen sai FM Anna Repo, joka tutkii renessanssin ruoan ja kulttuurin suhdetta Pohjois-Italiassa.

Vuonna 2018 Villa Lanten Ystävät ry:n 4 000 euron väitöskirjantekijän stipendin sai FM Jyrki Nissi, jonka väitöskirja käsittelee kuolinhetkeä ja kuoleman ympärille luotua yhteisöllisyyttä 1400-luvun Euroopassa.

Vuonna 2017 Villa Lanten Ystävät ry:n stipendin sai antiikin sosiaalihistoriaan erikoistunut väitöskirjatutkija FM Roosa Kallunki, joka työskentelee Tampereen yliopistossa väitöskirjaprojektinsa ”Children in Roman Religion. Participation, Agency and Lived Religion” parissa.

Vuonna 2016 Villa Lanten Ystävät ry:n hallitus myönsi 4 000 euron väitöskirjantekijän stipendin FM Holger Kaasikille (University of St Andrews), jonka väitöskirjan aiheena on Regional Contacts in Italy from 1100 to 1500 – A Multidisciplinary Approach to Medieval Calendars.

Vuonna 2015 väitöskirjantekijän stipendit myönnettiin FM Laura Nissinille (Helsingin yliopisto), jonka väitöskirjan aiheena on Roman Sleep - Sleeping areas and sleeping arrangements in the Roman house ja FM Lauri Leinoselle (Tampereen yliopisto), jonka väitöskirjan aiheena on Norman Influence on the Ideology and Rhetoric of the Reform Papacy.

Vuonna 2014 väitöskirjantekijän stipendi Roomassa tehtävää tutkimusta varten myönnettiin FM Panu Hyppöselle (Oulun yliopisto). Hyppösen väitöskirjan aiheena on "Mittavirhettä vai virheellisiä mittauksia? Roomalainen tienrakentaminen ja Vitru­viuksen hodometri".

Vuonna 2013 stipendi myönnettiin FM Samuli Simeliukselle (Helsingin yliopisto). Simeliuksen väitöskirjan aiheena on "Pompejin peristyylipuutarhat sosioekonomisen edustamisen välineinä".

Vuonna 2012 stipendi myönnettiin FM Pia Mustoselle (Tampereen yliopisto). Mustosen tutkimusaiheena on "Keisariperheiden naisten uskonnollinen toiminta Julius-Claudiusten ja Flaviusten dynastioissa".

Vuonna 2011 stipendi myönnettiin FM Reima Välimäelle (Turun yliopisto), jonka tutkimusaiheena on "Myöhäiskeskiaikainen kerettiläisyyden inkvisitio ja celestiini-hengellisyys".

Vuonna 2010 stipendi myönnettiin FM Hanna-Leena Tikkaselle (Turun yliopisto), jonka tutkimusaiheena on "Suomen ja Italian suhteet 1940-1944".

Vuonna 2009 stipendi myönnettiin FM Juho Wilskmanille (Helsingin yliopisto), jonka tutkimusaiheena on "Egeanmeren sodankäynti 1203-1403".
1