Susanna Rämö: Historian ja uskonnon kerrostumat Roomassa

Rooman opintomatkalta minulle jäi erityisesti mieleen uskontojen kytkeytyminen toisiinsa sekä rakennusten uudelleenkäyttö ja niiden funktioiden muuttuminen.

Antiikissa uuden kultin harjoittaminen saatettiin sijoittaa toisen jumaluuden temppeliin tai muuhun kulttipaikkaan. Useamman jumalan palvonnalla saatettiin luoda erilainen painotus jumalien kunnioittamiseen. Esimerkiksi provinsseissa keisarikultti yhdistettiin monesti Roma-jumalattaren palvontaan ja valtionkultissa, Capitoliumin triadissa ylijumala Juppiteria, Junoa ja Minervaa palvottiin yhdessä. Antiikissa kultit myös lainailivat toisiltaan, esimerkiksi Sol Invictusta, Mithraa ja Kristusta saatettiin kunnioittaa Aurino-nimityksellä. Lisäksi keisarikultti kytkeytyi myös aurinkoon. Koska aurinko-symboli yhdistettiin useampaan jumaluuteen, sen käyttäminen oli hyödyllistä myös keisarille. Keisari Konstantinus määräsi vuonna 321 yleiseksi vapaapäiväksi Auringon päivän (dies Solis), mikä miellytti monen jumalan palvojaa.

Kun eri jumalien suosio vaihteli, saatettiin vanhalle kulttipaikalle tuoda uusi palvonnan kohde. Keisari Augustuksen aikana ensimmäisen kerran rakennettu polyteistinen temppeli Pantheon, jota kunnostettiin keisari Hadrianuksen aikana, kristillistettiin 600-luvun alussa. Kirkon nimeksi tuli Santa Maria ad martyres, nimensa ukaisesti se pyhitettiin Neitsyt Marialle ja marttyyreille.

Roomassa historian kerrostumat näkyvät hyvin konkreettisesti. Monen kirkon alta löytyy myöhäisantiikin rakennus, jonka alapuolella on luultavasti vielä vanhemman rakennuksen jäänteitä. Hylättyjä rakennuksia on hyödynnetty uusien rakennusten rakentamisessa. Esimerkiksi antiikin julkisista rakennuksista on hyödynnetty uusien rakennusten rakentamisessa. Uusien rakennusten myötä alueiden ulkoasu muuttui ja esimerkiksi katujen paikat muuttuivat.

Oli mielenkiintoista huomata, kuinka jotkut paikat säilyttävät satoja tai tuhansia vuosia vanhat funktionsa ja kuinka joissakin paikoissa merkitys ja käyttötarkoitus muuttuvat. Vaikkapa Colosseum on nähnyt monta vaihetta julkisesta huvittelupaikasta asuintalojen keskittymäksi ja yksityisestä linnakkeesta museoksi. Opintomatkan aikana minulle syntyi sellainen kuva, että uskonnolliset rakennukset tai paikat ovat säilyttäneet vanhan merkityksensä paremmin kuin muut rakennukset. Kun muita uskonnollisia kultteja yritettiin tukahduttaa 300-luvulta alkaen kristinuskon tieltä, vanhojen ns. pakanatemppeleiden tilalle perustettiin kristitty kirkko. Myöhäisantiikista alkaen toimineita kirkkoja on Roomassa useita. Ehjäpä pakanajumalien tilat on täytynyt ottaa tiiviimmin kristittyjen haltuun kuin massiiviset maalliset rakennukset.

Kirjoittaja osallistui vuonna 2019 Helsingin yliopiston järjestämälle opintomatkalle Roomaan. Vetäjinä toimivat prof. Anu Lahtinen ja dos. Marja-Leena Hänninen.